Biuletyn Informacji Publicznej Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie ZP.282-03/18 - Zamówienia publiczne - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2020, 15:13

Zamówienia publiczne

Wtorek, 10 lipca 2018

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie ZP.282-03/18

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert: 19.07.2018 r. godz. 12:00 

Wyjaśnienia treści SIWZ: 12.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert: 19.07.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 27.07.2018 r

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.07.2018
Data modyfikacji : 27.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska
©2008-2020 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL