Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. - Zamówienia publiczne - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2021, 13:24

Zamówienia publiczne

Środa, 08 listopada 2017

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

8.11.2017 r. Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na reżyserię spektaklu „Masara".

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Włodarczyk
©2008-2021 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL