Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

http://stary-teatr.bip-e.pl/nst/zamowienia-publiczne/13805,ZP282-1122-Obsluga-widowni-podczas-przedstawien-i-wydarzen-artystycznych.html
2023-02-02, 02:01

ZP.282-11/22 Obsługa widowni podczas przedstawień i wydarzeń artystycznych

Termin składania ofert: 24.11.2022 r., do godziny 12.00. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.grabowska@stary.pl Informacja z otwarcia ofert: 24.11.2022 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 13.12.2022 21.12.2022 r. - zawarcie umowy z Frame - Art sp. z o.o. 25A/3, 31-108 Kraków

Metadane

Data publikacji : 16.11.2022
Data modyfikacji : 21.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony