Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

http://stary-teatr.bip-e.pl/nst/zamowienia-publiczne/13140,Zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-pelnienie-nadzor.html
2023-02-02, 02:12

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Narodowego Starego Teatru przy pl. Szczepańskim 1 w Krakowie

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Narodowego Starego Teatru przy pl. Szczepańskim 1 w Krakowie. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu. Kontakt: rafal.kierc@stary.pl.

Termin składania ofert: 17.05.2022 r. godz 13.00 na adres: agnieszka.grabowska@stary.pl. UWAGA zmiana Załącznika nr 4.

Informacja z otwarcia ofert: 17.05.2022 r.

Uniweważnienie postępowania: 2.06.2022 r.

 

Metadane

Data publikacji : 27.04.2022
Data modyfikacji : 03.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony