Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Stowarzyszeniem Kraków Film Klaster, z siedzibą Plac Inwalidów 7/14, 30 – 033 Kraków na produkcję filmu pn. roboczą Fenomen Starego. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu, zamówienie jest realizowane na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych. Czas trwania filmu: 55 minut. Temat: historia Narodowego Starego Teatru. Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

Metadane

Data publikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry