Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla osób zatrudnionych w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie - Zamówienia publiczne - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2021, 13:24

Zamówienia publiczne

Środa, 09 grudnia 2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla osób zatrudnionych w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12.00. Oferty można złożyć w sekretariacie Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków lub przesłać drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres mailowy przetargi@stary.pl. Unieważnienie postępowania ofertowego: 31.12.2020 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.12.2020
Data modyfikacji : 31.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska
©2008-2021 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL