Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Oferty należy przesyłać do dnia 16 października 2020 roku, do godz. 16:00, pocztą elektroniczną na adres przetargi@stary.pl Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W dniu 30 października 2020 r. została zawarta umowa z firmą IOD Solutions sp. z o.o., Kraków 30-552, ul. Wielicka 42A/B3.

Metadane

Data publikacji : 02.10.2020
Data modyfikacji : 02.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry