Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie - Zamówienia publiczne - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2021, 13:24

Zamówienia publiczne

Piątek, 02 października 2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Oferty należy przesyłać do dnia 16 października 2020 roku, do godz. 16:00, pocztą elektroniczną na adres przetargi@stary.pl Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W dniu 30 października 2020 r. została zawarta umowa z firmą IOD Solutions sp. z o.o., Kraków 30-552, ul. Wielicka 42A/B3.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.10.2020
Data modyfikacji : 02.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska
©2008-2021 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL