Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. 

 

Ogłoszenie o pracę 

AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA: 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Miejsce pracy: Kraków 

Termin składania ofert do 27 marca 2022 r. 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie: 

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań w celu udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującym w Instytucji, 
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów, 
 • prowadzenie pełnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przyjętymi standardami, 
 • opracowywanie i publikowanie ogłoszeń, 
 • tworzenie rocznych planów i raportów w zakresie zamówień publicznych realizowanych w Teatrze, 
 • prowadzenie w swoim zakresie całości korespondencji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Teatrze, 
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Teatru w sprawach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, 
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców, udzielanie im informacji i wyjaśnień, 
 • wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu, 
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu, 
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych regulaminów dotyczących zamówień publicznych, 
 • udział w pracach komisji przetargowych, 
 • bieżąca analiza i interpretacja obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie niezbędnych do właściwego realizowania zadań. 


Wymagania: 

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe: prawo, administracja albo studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, 
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, 
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, 
 • umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 
 • znajomość obsługi narzędzi MS Office, 
 • dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy, 
 • wysoka kultura osobista, 
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole. 

 
Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 
 • atrakcyjne warunki pracy, 
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • ścisłą współpracę z innymi działami instytucji, 
 • przyjazną atmosferę w pracy, 
 • pracę w ścisłym centrum Krakowa. 

 
Wymagane dokumenty: 

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub szkolenia, 
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, 
 • w przypadku chęci uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych  prowadzonych przez Teatr na stanowiska odpowiadające kwalifikacjom prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rekrutacja.zamowienia@stary.pl 

 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

 

 

  

Metadane

Data publikacji : 11.03.2022
Data modyfikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry