Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

KOORDYNATOR/KIEROWNIK PRACY ARTYSTYCZNEJ I IMPRESARIATU

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku,
to jedna z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców.

 

Ogłoszenie o pracę

AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA STANOWISKO:

KOORDYNATOR/KIEROWNIK

PRACY ARTYSTYCZNEJ I IMPRESARIATU

Miejsce pracy: Kraków

Termin składania ofert do 05.12.2021 r.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie w szczególności;

 • opracowywanie projektów planów działalności artystycznej Teatru na podstawie wytycznych Dyrekcji,
 • uzgadnianie planów repertuarowych i bieżących rozkładów zajęć z artystami i instytucjami współpracującymi z Teatrem,
 • koordynowanie i nadzór nad pracą pracowników koordynacji pracy artystycznej i impresariatu Teatru w tym nadzór nad sporządzaniem i terminowym ogłaszaniem bieżących rozkładów zajęć i planów repertuarowych,
 • koordynowanie przygotowania i przebiegu prób (sporządzanie harmonogramów prób) i przedstawień,
 • przydzielanie w uzgodnieniu z Dyrekcją inspicjentom-suflerom obsługi poszczególnych prób i spektakli,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych z aktorami, reżyserami, scenografami, kompozytorami i innymi osobami niezbędnymi dla artystycznego przygotowania i przebiegu prób i spektakli oraz sporządzanie właściwej dokumentacji rozliczeniowej,
 • koordynowanie procesów komunikacji w Teatrze dotyczących pracowników artystycznych,
 • zestawianie danych dotyczących wykonania norm i zadań artystycznych przez pracowników Teatru oraz sporządzanie właściwej dokumentacji rozliczeniowej,
 • prowadzenie całości spraw dotyczących korzystania z praw autorskich w zakresie przygotowania i eksploatacji przedstawień zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm, standardów i przepisów,
 • nadzór nad organizowaniem i realizowaniem występów Teatru poza siedzibą w tym prowadzenie negocjacji z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami na warunkach uzgodnionych z dyrektorem,
 • sporządzanie projektów kontraktów krajowych i zagranicznych w oparciu o wyniki negocjacji oraz obowiązujące przepisy krajowe i zagraniczne,
 • prowadzenie dokumentacji wyjazdów krajowych i zagranicznych Teatru i sporządzanie rozliczeń tych wyjazdów oraz ich przekazywanie do księgowości w obowiązujących terminach,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika lub w pracy o podobnym zakresie zadań jak w ogłoszeniu,
 • umiejętność kierowania lub koordynowania działań w zespole o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
 • doświadczenie w obsłudze wydarzeń artystycznych,
 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • kreatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole,
 • zdolności negocjacyjne,
 • znajomość obsługi narzędzi MS Office,
 • z uwagi na charakterystykę pracy w Teatrze wymagana jest dyspozycyjność pracy w weekendy, czasem także wieczorami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ścisłą współpracę z innymi działami instytucji w realizowaniu jej programu artystycznego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę w ścisłym centrum Krakowa.

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w innych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych naborach prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rekrutacja.koordynacja@stary.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2021
Data modyfikacji : 13.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry