Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Z-ca kierownika działu techniczno-produkcyjnego

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców.

 

Ogłoszenie o pracę

AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA STANOWISKO:

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNO-PRODUKCYJNEGO

Miejsce pracy: Kraków

Termin składania ofert do 07.11.2021 r.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie w szczególności:

 • koordynacja działań w zakresie produkcji spektakli,
 • współtworzenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów,
 • zbieranie niezbędnej dokumentacji projektowej i jej kontrolowanie pod kątem kompletności i zgodności z obowiązującymi normami technicznymi, przeciwpożarowymi i bhp i na tej podstawie sporządzanie kosztorysu produkcji,
 • koordynowanie od strony technicznej produkcją i innymi pracami działu oraz kontrolowanie ich zgodności z repertuarem i rozkładem zajęć,
 • uczestniczenie w posiedzeniach komisji odbioru projektów inscenizacyjnych, dokumentowanie ich przebiegu w wymaganym zakresie oraz przedstawianie protokołów komisji dyrektorowi w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu projektu inscenizacji do produkcji (protokół wstępny),
 • zastępowanie kierownika w planowaniu i organizacji pracy pracowników Działu Techniczno-Produkcyjnego,
 • nadzór nad realizacją scenografii na scenach Teatru oraz na zewnętrznych festiwalach teatralnych,
 • współpraca z osobami i firmami zatrudnionymi przez Teatr dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń w Teatrze.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej,
 • dobra znajomość programów CAD,
 • znajomość obsługi narzędzi MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych,
 • umiejętność kierowania zespołem i dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji na różnych poziomach,
 • z uwagi na charakterystykę pracy w Teatrze wymagana jest dyspozycyjność pracy w weekendy, czasem także wieczorami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współudział w powstawaniu przedsięwzięć artystycznych kreowanych w Teatrze,
 • ścisłą współpracę z innymi działami instytucji,
 • przyjazną atmosferę w pracy,

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rekrutacja.technika@stary.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2021
Data modyfikacji : 17.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry