Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Inspektor Ochrony Danych

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich trzech scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców.

 

Ogłoszenie o pracę

POSZUKUJEMY: INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Miejsce pracy: Kraków

 

Termin składania ofert: 31 maja 2021 r.

            Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanym dalej RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)  - zwanej dalej UODO  a w szczególności:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
 4. współpraca z organem nadzorczym,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomości przepisów, standardów i dobrych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych i śledzenie na bieżąco zmian w prawie w tym zakresie (w tym orzecznictwo, wytyczne, itp.),
 • ukończone szkolenia związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji itp.,
 • min 5 letnie doświadczenie w pracy w zakresie ochrony danych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucjach kultury,
 • dbałość o jakość swojej pracy, odpowiedzialność, dokładność, terminowość w realizacji zadań,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole,
 • rzetelne podejście,
 • wysoki poziom etyki zawodowej.

Oferujemy:

 • długoterminową umowę o współpracy (outsourcing, umowa zlecenie),
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • elastyczny czas pracy – możliwość indywidualnego ustalania godzin pracy.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w zakresie ochrony danych.

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.iod@stary.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Metadane

Data publikacji : 10.05.2021
Data modyfikacji : 08.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry