Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista ds. promocji i PR

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna
z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców.
 
AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA STANOWISKO: 
Specjalista ds. promocji i PR
Miejsce pracy: Kraków
Termin składania ofert : 21.12.2020 r.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • planowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych wydarzeń artystycznych Teatru,
 • rozwijanie obecnych kanałów komunikacji teatru z widzem, zwłaszcza w nowych mediach,
 • powiadamianie publiczności o repertuarze, cenach, miejscach i sposobach sprzedaży biletów,
 • udział w sporządzaniu projektów planów promocji oraz kontrolowanie zgodności ich wykonania z tymi założeniami,
 • współtworzenie strategii współpracy z określonymi mediami i realizowanie jej założeń, m. in. poprzez ich monitorowanie,
 • projektowanie i użytkowanie kanałów dystrybucji materiałów reklamowych,
 • organizowanie spotkań, konferencji, zwiedzania Teatru itp.,
 • wspieranie promocyjne działalności Muzeum MICET,
 • ścisła współpraca z innymi pracownikami Biura Promocji i pozostałymi działami Teatru,
 • zlecanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie wszystkich czynności promocji, reklamy
  i public relations wykonywanych w ramach usług zleconych,
 • inicjowanie zmian i usprawnień w obszarze promocji, reklamie i public relations, mających na celu poprawę efektywności oddziaływania Teatru na środowisko zewnętrzne oraz kreowanie i rozwijanie marki Narodowego Starego Teatru,
 • obsługiwanie recepcyjne premier i innych okazjonalnych przedsięwzięć artystycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu PR oraz e-PR,
 • kreatywność,
 • doświadczenie we współpracy z mediami o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • znajomość narzędzi marketingowych opartych o media społecznościowe,
 • znajomość rynku mediów i trendów branżowych,
 • wiedza z zakresu kultury i sztuki,
 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • uczestniczenie w ambitnych projektach artystycznych realizowanych w ramach programu Teatru,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę w ścisłym centrum Krakowa.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w dokumentach tych zawarte są dane osobowe w szerszym zakresie niż ten, wynikający z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym wizerunek oraz szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja.promocja@stary.pl

Termin składania ofert : 21.12.2020 r.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w procesie rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, w tym także wizerunku, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do ogłoszenia.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 
………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)
 
Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie CV i innych dokumentów aplikacyjnych 
w dalszych procesach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i innych moich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 
………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)

Metadane

Data publikacji : 23.11.2020
Data modyfikacji : 05.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry