Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna
z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców.
 
AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA STANOWISKO: 
Kierownik Muzyczny
Miejsce pracy: Kraków
Termin składania ofert : 14.12.2020 r.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • współpraca z kompozytorami (autorami opracowania muzycznego, oprawy dźwiękowej) i reżyserami w zakresie przygotowywanych premier,
 • doradztwo przy obsadzaniu ról „śpiewanych”, zgodnie z predyspozycjami wykonawców,
 • przygotowanie muzyczne premier, przeprowadzenie prób muzycznych, wprowadzanie korekt na próbach przedpremierowych,
 • nadzór muzyczny na próbach korekcyjnych i wznowieniowych,
 • wprowadzanie aktorów i muzyków w zastępstwa,
 • prowadzenie archiwum nutowego,
 • dobór i angażowanie muzyków i wokalistów w uzgodnieniu z reżyserami i kompozytorami oraz określanie warunków ich współpracy z Teatrem,
 • produkcja nagrań scenicznych utworów muzycznych do przedstawień realizowanych w Teatrze z wyłączeniem udziału w charakterze artysty wykonawcy i reżysera dźwięku, w tym:
  • reprezentowanie Teatru w sprawach ustalenia warunków realizacji utworów z kompozytorami,
  • sporządzanie kosztorysów nagrań,
  • nadzór merytoryczny nad realizacją nagrań,
  • opracowywanie optymalnych sposobów realizacji nagrań,
  • angażowanie muzyków, wokalistów, aktorów, dyrygentów, itp. i sporządzanie z nimi stosownych umów,
  • przeprowadzanie prób przygotowujących wykonawców i ustalanie kształtu artystycznego wykonania,
  • opracowywanie wraz z realizatorem sposobu nagrań,
  • rozliczanie nagrań,
 • opracowywanie projekcji przestrzennej dźwięku (źródła, kierunki, proporcje) w salach w siedzibie i poza siedzibą Teatru,
 • wnioskowanie zakupów instrumentów muzycznych i w miarę potrzeb opiniowanie zakupów urządzeń elektroakustycznych.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe muzyczne,
 • minimum 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika muzycznego lub w pracy o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość środowiska muzyki klasycznej oraz rozrywkowej,
 • doświadczenie w obsłudze wydarzeń artystycznych,
 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność posługiwania się programem do notacji muzycznej,
 • znajomości obsługi narzędzi MS Office,
 • umiejętność kierowania zespołem w rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

 

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ścisłą współpracę z kierownictwem instytucji w realizowaniu jej programu artystycznego,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę w ścisłym centrum Krakowa.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w dokumentach tych zawarte są dane osobowe w szerszym zakresie niż ten, wynikający z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym wizerunek oraz szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres rekrutacja.kierownik-muzyczny@stary.pl 

Termin składania ofert : 14.12.2020 r.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w procesie rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, w tym także wizerunku, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do ogłoszenia.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 
………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)
 
Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie CV i innych dokumentów aplikacyjnych 
w dalszych procesach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i innych moich dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 
………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis)
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 22.11.2020
Data modyfikacji : 24.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry